Helyi hivatalos közlöny

A Csereháton összesen 254 olyan ifjúsági lakás van, amelyek esetében a bérlőknek elvi lehetőségük van megvásárolni a jelenleg bérelt ingatlant. A többlépcsős eladhatósági folyamat miatt azonban bonyolult ügyvitelt kell végigjárni minden egyes lakás esetében addig, amíg azok megvásárolhatók lesznek.

Első lépésként az épülettömbök topográfiai felmérését kellett elkészíteni. A telekkönyvi bizonylatok kiállítása kétlépcsős folyamat: elsőként az épülettömbök kellett felkerüljenek a csereháti területre, ezt követően pedig a lépcsőházak alatti területeket kellett kiszakítani.  Ennek elkészülését követően a Kataszteri Hivatalhoz 2018 szeptemberben adták le a területek és épületek telekkönyvezéséhez szükséges dokumentációt, és év végére készültek el a hivatalos okmányok.

Második lépésként, az előzővel párhuzamosan elkezdődött a lakrészek telekkönyvezése, amely szintén hosszas folyamatot jelent. A lakrészek telekkönyvezéséhez az összes lakás felmérése meg kellett történjen. Ez 2019. január 9-én kezdődött el. A felmért, pontos négyzetméter kiszámítása minden lakrész esetében elengedhetetlen az eladási árak kiszámolásához is. Március elején került a lakrészek teljes dokumentációja a Kataszteri Hivatalhoz. Innen az összes lakás dokumentációja közjegyzőhöz került.

A telekkönyvezési eljárás zárultával elkezdődhetett a lakások árszámítása az eladási árak megállapítása érdekében. Ehhez szükséges minden lakrész esetében elkészíteni az energetikai bizonylatot, amelyet a 372/2005-ös törvény szerint kell elvégezni. A folyamat elindításának elengedhetetlen feltétele volt a város költségvetésének elfogadása. Ez 2020. február 20-án történt meg, így elindulhatot a közbeszerzési eljárás. Jelenleg szerződéskötés előtt áll a polgármesteri hivatal egy szakcéggel, amely elvégzi az eladáshoz szükséges energetikai bizonylatok kiállítását.

Ezt követően összeáll a lakások teljes dokumentációja, amelyet az önkormányzati testületnek el kell fogadnia. A tanácsosi jóváhagyás után a teljes dokumentációt az Országos Lakásügynökség (ANL) elé kell terjeszteni jóváhagyásra.

A korábbi hozzáállással ellentétben, a jelenlegi a városvezetésnek határozott szándéka ezeknek a lakásoknak az eladása. Ezért vállalta az ügyintézést és a vele járó költségeket. Az elmúlt időszakban eddig mintegy 100.000 lejt költött a polgármesteri hivatal arra, hogy elkészülhessen mind a 254 lakás teljes dokumentációja. Az összeg tartalmazza a közel 33.000 lejes közjegyzői díjat, vagy a 32.000 lejes telekkönyvezési és a 26.000 lejes topográfiai költségeket.

Az eladhatósági folyamatokkal párhuzamosan a tavalyi évben több tömbháznál cserepet cserélt a polgármesteri hivatal, illetve a fűtésrendszer és a kazánok javítását, a vízhálózaton történt meghibásodásokat, a kazánház tetőszerkezetének javítási munkálatait is az önkormányzat állta. Ezek összköltsége 185.000 lejre rúg. Mindezeket a költségeket nem fedezik a befizetett lakbérek, hiszen azok több mint 60%-a a főbérlő, az Országos Lakásügynökség számlájára megy.

A csereháti lakások karbantartásával, eladhatóvá tételével párhuzamosan idén újabb ifjúsági lakások építése kezdődik el, amely 28 családnak ad majd otthont.

Frissítés dátuma:
2021.01.28.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette