Helyi hivatalos közlöny

Denumire achizitie: Achiziția de Pachete alimentare pentru elevii din Școala Gimnazială “Tompa László”

 

 

Cod CPV: 55524000-9 Servicii de catering pentru școli (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Furnizarea de pachete alimentare pentru elevii din Școala Gimnazială Tompa László , Odorheiu Secuiesc prin Programul-pilot de acordare a unui suport alimentare pentru preșcolarii și elevi, reglementat prin O.U.G. nr. 105 din 30 iunie 2022, pentru anul școlar 2022-2023.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 724.323,60 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Achiziția de Pachete alimentare pentru elevii din Școala Gimnazială Tompa László”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 21.11.2022 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 21.11.2022 ora 12:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Oferta va conține următoarele documente: Documente de calificare, Propunerea tehnică și Propunerea financiară.

Modul de prezentare a ofertei va fi conform art.VII. Redactarea ofertei din caietul de sarcini.

 

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-preț.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:18.11.2022 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau balazs.sarolta@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări. Anunțul și documentația de atribuire este publicat și pe www.udvarhely.ro în secțiunea achiziții publice.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1327473

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul supraveghere a învățământului, culturii și sănătății

Közbeszerzés típusa

#Catering szolgáltatások

Kiírás dátuma

2022. nov. 08.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2022. nov. 18. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2022.11.08.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette