Helyi hivatalos közlöny

Cod si denumire CPV: 30213300-8 – Computer de birou (Rev.2)

Descriere contract:
Municipiul Odorheiu Secuiesc derulează proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic Bányai János” OBIECTIVUL GENERAL al proiectului consta în creșterea gradului de participare în învățământul profesional si tehnic prin modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructurii educaționale aferente Colegiului Tehnic Bányai Janos din Municipiul Odorheiu Secuiesc. Proiectul este elaborat astfel încât sa se încadreze în obiectivele priorității de investiții finanțate prin POR 2014-2020, mai precis în obiectivul specific „Creșterea gradului de participare la învățământul profesional si tehnic si învățare pe tot parcursul vieții”. Obiectivul general al proiectului va putea fi atins doar prin realizarea obiectivelor specifice de mai jos: OBIECTIVE SPECIFICE: 1, Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului educațional prin dotarea clădirii Colegiului Tehnic cu mobilier de calitate si echipamente IT, acestea facilitând modul de desfășurare a activităților de curs si a celor practice; 2, Creșterea gradului de formare profesionala într-unul din domeniile cu cea mai ridicata pondere a cererii potențiale de la nivelul regiunii Centru prin echiparea atelierului mecanic din cadrul Colegiului Tehnic cu dotări care sa contribuie la îmbunătățirea modului de desfășurare a activităților practice; 3, Creșterea gradului de confort în interiorul clădirii prin realizarea de lucrări de termoizolare, respectiv eficientizarea iluminatului interior prin montarea de corpuri de iluminat cu LED. Aceste lucrări vor contribui implicit si la creșterea eficientei energetice si scăderea emisiilor de CO2, acest aspect având impact pozitiv asupra mediului înconjurător; 4, Creșterea gradului de siguranța al elevilor care îsi desfășoară cursurile în cadrul Colegiul Tehnic prin montarea de camere video de supraveghere si a unui sistem antiefracție; 5, Adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilități prin montarea unor rampe de acces la intrările în clădire.

Valoare estimata:192.500,00  RON

Conditii referitoare la contract: Conform caietului de sarcini.

Conditii de participare:

Ofertantul la data depunerii ofertei va prezenta următoarele: În cadrul ofertei, ofertantul va prezenta/menţiona următoarele: – o scurtă descriere din care să rezulte că ofertantul indeplineșt cerinele minime din cadrul caietului de sarcini; – fisele tehnice pentru produsele ofertate; – formularele, – o declaraţie prin care declară că îşi asumă toate specificaţiile menţionate atât în prezentul caiet de sarcini cât şi în Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020;prin care operatorul economic declară că îşi asumă toate specificaţiile menţionate atât în prezentul caiet de sarcini cât şi în Manualul de identitate vizuală pentru Programul Operațional Regional POR 2014-2020; – perioada de valabilitate a ofertei va fi de : 120 zile calendaristice. Ofertele vor fi transmise pâna la data de 07.04.2023, ora 15:00, pe e-mail: adresa farkas.martin@odorhei.ro, in foma scanata cu semnaturile si stampilele de rigoare.

Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

Data limita depunere oferta: 07.04.2023 15:00

Informatii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro . Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări. Autoritatea contractanta a decis sa anuleze achizitia directa, avand in vedere ca in cadrul fiselor tehnice sunt omisiuni, erori, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1354197

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII

Közbeszerzés típusa

#Informatikai szolgáltatás

Kiírás dátuma

2023. márc. 29.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2023. ápr. 07. 15:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2023.03.31.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette