Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV:03121000-5 Produse horticole (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Buchet de flori mixte naturale, fir de flori din flori vii, coroană de flori, aranjamente florale pentru anul 2020.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 10.000 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Aranjamente florale”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 09.03.2020 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 09.03.2020 ora 12:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune atât pentru o unitate, cât și pentru valoarea totală exprimată în lei fără TVA, respectiv cu TVA.

Contractul se va încheia începând cu data de 01.04.2020.

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:09.03.2020 ora 10:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ambrus.cecilia@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1133319

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Biroul organizare, relații cu publicul și proiecte proprii

Közbeszerzés típusa

#Kertészeti termékek

Kiírás dátuma

2020. márc. 04.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2020. márc. 09. 10:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2020.03.04.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette