Helyi hivatalos közlöny

Controlul medical periodic, la angajare, la reluarea activității și adaptare în muncă efectuat de medic specialist de medicina muncii.

Cod CPV: 85147000-1 – Servicii de medicina muncii (Rev.2), inclus în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016
Valoare estimată: 4.570 lei fără T.V.A.
Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect “Asigurarea asistenței medicale pentru anul 2019”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1082207 din 01.07.2019. A nu se deschide înainte de data 08.07.2019 ora 14,oo ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 08.07.2019 ora 14,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și  va fi exprimată conform caietului de sarcini, în lei fără T.V.A. respectiv cu T.V.A.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția tehnică

Kiírás dátuma

2019. máj. 28.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. júl. 08. 12:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

CS_medicina_muncii Letöltés

Frissítés dátuma:
2019.07.01.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette