Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV:8314700-1 Servicii medicale (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Servicii medicale de medicina muncii pentru personalul Primăriei Odorheiu Secuiesc.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 12.000 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Asigurarea asistenței medicale”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 13.04.2020 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 13.04.2020 ora 12:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune conform caiet de sarcini în lei fără TVA.

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:10.04.2020 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau balint.dezso@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări. Anunțul și documentația de atribuire este publicat și pe www.udvarhely.ro în secțiunea achiziții publice.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1138798

 

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția tehnică

Közbeszerzés típusa

#Orvosi diagnosztika

Kiírás dátuma

2020. márc. 31.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2020. ápr. 10. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2020.03.31.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette