Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV:34996100-6  Semafoare (Rev.2)

 

Descrierea contractului:  Automat de dirijare a circulației-semafor.

 

Valoarea estimată(totală) fără TVA: 102000 lei

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect “Automat de dirijare al circulației-semafor”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 09.05.2019 ora 10:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 09.05.2019 ora 11:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, cât și în lei cu TVA.

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:09.05.2019 ora 10:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ulkei.zoltan@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1076120

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul public de gospodărire a domeniului public și privat

Közbeszerzés típusa

#Közlekedési lámpa

Kiírás dátuma

2019. máj. 02.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. máj. 09. 10:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

Caiet de sarcini-Semafor Letöltés

Frissítés dátuma:
2019.05.02.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette