+40 266 310 423

(Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság)

Székelyudvarhely a vírus ellen!

1082376 igazolt fertőzött

34270 elhunyt

8295 igazolt eset Hargita megyében

1082376 fertőzött / 34270 elhunyt /

Országos statisztika • Adatfrissítés: 2021.07.26. 13:21

Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 34115200-8- Autovehicule pentru transportul a mai puțin de 10 persoane (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Achiziție autoutilitară 6 persoane, benă transport conform caiet de sarcini.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 39.000 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini atașat. Condițiile caietului de sarcini sunt minimale.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Autoutilitară”, răspuns la anunț publicitar nr. ADV1120220 din 27.11.2019. A nu se deschide înainte de data 05.12.2019 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 05.12.2019 ora 12:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se va depune în lei fără TVA.

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 05.12.2019 ora 10:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau miklos.zsolt@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1120220

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția tehnică

Közbeszerzés típusa

#Gépjármű-vásárlás

Kiírás dátuma

2019. nov. 27.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. dec. 05. 10:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2019.12.02.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette