Helyi hivatalos közlöny

Consumabile pentru deservirea birourilor existente și vor fi folosite în diferite imprimante și echipamente multifuncționale. Produsele vor fi noi, nefolosite și sigilate de către producător.

Cod CPV: 30125110-5 – Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)
Valoare estimată: 49.000 lei fără T.V.A.
Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect furnizarea de “Consumabile (cartușe de tonere) pentru aparate multifuncționale (fotocopiatoare, imprimante, plottere)”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1098207  din 20.08.2019. A nu se deschide înainte de data 27.08.2019 ora 14,oo ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 27.08.2019 ora 14,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de produse și va fi exprimată în lei fără T.V.A., respectiv cu T.V.A. conform caietului de sarcini.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

ATENTIE! La data de 23.08.2019 caietul de sarcini a fost completat cu clarificări!

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul patrimoniu și administrativ gospodăresc

Kiírás dátuma

2019. aug. 20.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. aug. 27. 12:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

CS_tonere (2 files merged) Letöltés

Frissítés dátuma:
2019.08.23.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette