Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 55524000-9 Servicii de catering pentru școli (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Furnizarea de pachete alimentare pentru elevii din Liceul Marin Preda, Odorheiu Secuiesc prin Programul pilot de acordare a unui suport alimentare pentru preșcolarii și elevi, reglementat prin O.U.G. nr. 9 din 7 februarie 2020, pentru anul școlar 2020-2021.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 190.825,69 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Furnizarea de Pachete alimentare pentru elevii din Liceul Marin Preda”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 29.09.2020 ora 10:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 29.09.2020 ora 10:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Oferta va conține următoarele documente: Documente de calificare, Propunerea tehnică și Propunerea financiară.

Modul de prezentare a ofertei va fi conform art.VII. Redactarea ofertei din caietul de sarcini.

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:28.09.2020 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau balazs.sarolta@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1169693

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul patrimoniu și administrativ gospodăresc

Közbeszerzés típusa

#Élelmiszerek

Kiírás dátuma

2020. szept. 15.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2020. szept. 28. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2020.09.15.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette