Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV:15713000-9 Hrană uscată de animale

Descrierea contractului: Furnizare – hrană uscată pentru câini fără stăpâni aflați la adăpostul de câini și pentru câini de pază

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 7.000,00 lei.

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Hrană uscată de animale”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 19.03.2020. ora 14:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Oferta va trebui să conțină toate documentele cerute în caietul de sarcini încărcat pe pagină.

Oferta de preț se va întocmește în lei fără TVA.

Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 18.03.2020. ora 12:00

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 19.03.2020 ora 14:00.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția Tehnică

Közbeszerzés típusa

#Állat eledel

Kiírás dátuma

2020. márc. 12.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2020. márc. 18. 12:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

Hrana de animale Letöltés

Frissítés dátuma:
2020.03.12.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette