Helyi hivatalos közlöny

Autoritatea contractantă dorește achiziționarea de hrană uscată pentru câinii fără stăpân aflați în adăpost.

Cod CPV: 15713000-9 – Hrana pentru animale de companie (Rev.2)

Valoare estimată: 5.500 lei fără T.V.A.

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Hrană uscată”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1075811 din 30.05.2019. A nu se deschide înainte de data 06.06.2019 ora 14,oo ” Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 06.06.2019 ora 14,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Caracteristicile produselor vor fi prezentate în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără T.V.A./kg, cu livrare conform caietului de sarcini.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția tehnică

Közbeszerzés típusa

#Állat eledel

Kiírás dátuma

2019. ápr. 25.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. jún. 06. 12:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

CS_hrana Letöltés

Frissítés dátuma:
2019.05.30.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette