Helyi hivatalos közlöny

Închirierea de 108 buc. garduri mobile pentru asigurarea siguranței cu ocazia evenimentelor culturale și sportive.

Cod CPV: 34928310-4 – Garduri de siguranta (Rev.2)

Valoare estimată 1.620 lei fără T.V.A.

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

ferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Închiriere garduri de siguranță”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1075906 din 25.04.2019. A nu se deschide înainte de data 10.05.2019 ora 12,oo ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 10.05.2019 ora 12,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și va fi exprimată în lei fără T.V.A.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul public de gospodărire a domeniului public și privat

Kiírás dátuma

2019. ápr. 25.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. máj. 10. 09:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

CS_gardsiguranta Letöltés

Frissítés dátuma:
2019.04.25.

Következő:
Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette