Helyi hivatalos közlöny

Asigurarea grupurilor sanitare pentru public la Baile Szejke, Parcul Dávid Ferenc, Oborul de animale și în cursul sezonului cald la manifestațiile sportive și culturale, festivale și expoziții organizate în aer liber.

Cod CPV: 85142300-9 – Servicii de igiena (Rev.2)

Valoare estimată: 43.960 lei fără T.V.A.

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Închirierea cabinelor de toalete mobile”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1075555 din 24.04.2019. A nu se deschide înainte de data 30.04.2019 ora 12,oo ” Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 30.04.2019 ora 14,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și va fi exprimată în lei fără T.V.A., respectiv defalcat conform caietului de sarcini.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția tehnică

Kiírás dátuma

2019. ápr. 24.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. ápr. 30. 12:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

CS_toalete Letöltés

Frissítés dátuma:
2019.04.24.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette