Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 45233221-4 Lucrări de marcaj rutier (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Execuția lucrărilor de aplicare a marcajelor rutiere pe drumurile și pe străzile de pe raza Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 200.000 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Lucrări de marcaj rutier”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 22.04.2020 ora 10:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 22.04.2020 ora 10:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Propunerea tehnică va f elaborată în conformitate cu Caietul de sarcini și va cuprinde elementele solicitate în acesta. Propunerea tehnică trebuie să demonstreze că ofertantul a înțeles cerințele necesare pentru realizarea lucrărilor. Din informațiile prezentate prin Propunerea tehnică, Ofertantul trebuie să demonstreze că în cazul în care i se atribuie lucrarea, dispune de resurseie materiale și umane suficiente și necesare realizării lucrărilor.

Oferta financiară va cuprinde atât prețul unitar al lucrărilor cât și valoarea totală, cu luarea în calcul a cantității incluse în Caietul de sarcini și va fi exprimat în lei fără TVA.

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Termenul limită pentru primirea ofertelor:21.04.2020 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau miklos.zsolt@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări. Atenție! Având în vedere situația epidemiologică vă comunicăm faptul că depunerea ofertelor se va realiza integral prin mijloace electronice la următoarele adrese de e-mail: achizitii@udvarhely.ro, botog.andrea@udvarhely.ro cum este specificat în caietul de sarcini.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția tehnică

Közbeszerzés típusa

#Útjavítási munkálatok

Kiírás dátuma

2020. ápr. 17.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2020. ápr. 21. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2020.04.17.

Következő:
Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette