Helyi hivatalos közlöny

Repararea șarpantei și învelitorii la clădirea Primăriei Odorheiu Secuiesc conform cantităților din Caietul de sarcini.

Cod CPV: 45261910-6 – Reparare de acoperisuri (Rev.2)
Valoare estimată: 123.000 lei fără T.V.A.
Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect “Lucrări de reparații acoperiș”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1087582 din 21.06.2019. A nu se deschide înainte de data 03.07.2019 ora 14,oo ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 03.07.2019 ora 14,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de lucrări și va fi exprimată în lei fără T.V.A.

fertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul patrimoniu și administrativ gospodăresc

Közbeszerzés típusa

#Épületkarbantartási munkálatok

Kiírás dátuma

2019. jún. 21.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. júl. 03. 12:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

CS_reparatii_acoperis Letöltés

Frissítés dátuma:
2019.06.21.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette