Helyi hivatalos közlöny

Lucrări de reparații, renovare acoperiș la clădirile ANL aflate în administrarea Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Cod CPV: 45261210-9 – Lucrari la invelitoarea acoperisului (Rev.2)
Valoare estimată: 117.647,06 lei fără T.V.A.
Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect “Lucrări de reparații, renovare acoperiș”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1108218 din 09.10.2019. A nu se deschide înainte de data 21.10.2019 ora 13,oo ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 21.10.2019 ora 13,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de lucrări și va fi exprimată în lei fără T.V.A. respectiv în lei cu T.V.A.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Compartiment monitorizare a serviciilor comunitare de utilități publice

Közbeszerzés típusa

#Épületkarbantartási munkálatok

Kiírás dátuma

2019. okt. 09.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. okt. 21. 12:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

CS_renovare_acoperis_ANL Letöltés

Frissítés dátuma:
2019.10.09.

Következő:
Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette