Helyi hivatalos közlöny

Monitorizare și intervenție rapidă 7 locații pentru 8 luni, respectiv Mentenanță periodică sistem alarmă la caseriile Primăriei care se plătește semestrial în luna iulie și decembrie.

Cod CPV: 50000000-5 – Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)

Valoare estimată: 10.860 lei fără T.V.A.

Criterii de atribuire: Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin caietul de sarcini și care are prețul cel mai scăzut pe total ofertă.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Monitorizare și intervenție rapidă și Mentenanță periodică sistem alarmă la caseriile Primăriei”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1075624 din 24.04.2019. A nu se deschide înainte de data 06.05.2019 ora 12,oo ” Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 06.05.2019 ora 14,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și va fi exprimată în lei fără T.V.A., respectiv cu T.V.A. și detaliat conform caietului de sarcini.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul patrimoniu și administrativ gospodăresc

Közbeszerzés típusa

#Őrző-védő szolgáltatások

Kiírás dátuma

2019. ápr. 24.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. máj. 06. 12:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

CS_monitorizare+mentenanta Letöltés

Frissítés dátuma:
2019.04.24.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette