Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV:31681200-5  Pompe electrice (Rev.2)

 

Descrierea contractului:  Pompă centrifugă cu autoamorsare de mare capacitate.

 

Valoarea estimată(totală) fără TVA: 1.400 lei

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect ‚Pompă electrică” , răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 09.05.2019 ora10:00”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 09.05.2019 ora 13:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se va depune în lei fără TVA.

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:09.05.2019 ora 10:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau toaso.imre@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1076157

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția tehnică

Közbeszerzés típusa

#Elektromos szivattyú

Kiírás dátuma

2019. máj. 02.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. máj. 09. 10:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2019.05.02.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette