Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 75200000-8 Prestări servicii pentru comunitate

Descrierea contractului: Asigurarea serviciilor pentru funcționarea pieței agroalimentare din municipiului Odorheiu Secuiesc.

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 56.790,00 lei pentru 9 luni, 6.310,00 lei lunar

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Prestări servicii la piața agroalimentară cu două persoane”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 18.03.2020. ora 10:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 18.03.2020. ora 10:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară trebuie elaborată astfel încât să cuprindă valoarea lunară pentru prestația efectuată, respectiv pentru valoare totală, exprimată în lei fără TVA.

Oferta va trebui să conțină toate documentele cerute în caietul de sarcini.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 17.03.2020. ora 14:00

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ulkei.zoltan@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția Tehnică

Közbeszerzés típusa

#Piaci szolgáltatások

Kiírás dátuma

2020. márc. 10.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2020. márc. 17. 14:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2020.03.10.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette