Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV:794200000-4  Servicii conexe managementului (Rev.2)

 

Descrierea contractului:  În cadrul Direcției Tehnice sunt în curs lucrări de reparații la imobilele aparținând domeniului public și privat al municipiului, respectiv podețe, drumuri pentru care este necesar întocmirea documentațiilor, urmărirea lucrărilor în curs de realizare, respectiv întocmirea altor documente cerute, prin încheierea unui contract de prestări servicii pentru anul 2019 (8 luni).

 

Valoarea estimată(totală) brută fără TVA: 35.800 lei/8 luni, respectiv 4.474 lei/lună.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect “Servicii conexe managementului” , răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 29.04.2019 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 29.04.2019 ora 15:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și va fi exprimată în lei fără TVA, respectiv cu un tarif orar/lună a serviciului.

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:29.04.2019 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ulkei.zoltan@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1075480

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția tehnică

Közbeszerzés típusa

#Javítási és karbantartási munkálatokkal kapcsolatos szolgáltatás

Kiírás dátuma

2019. ápr. 24.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. ápr. 29. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2019.04.25.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette