Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV:98341130-5 Servicii de administrare imobile

Descrierea contractului: Serviciile de administrare și întreținere Sala Cinematograf aflată la Odorheiu Secuiesc, str. Rakoczi Ferencz nr. 5. Serviciile sunt detaliate în caietul de sarcini încărcat pe pagină.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 19.200,00 lei, pentru 9 luni, adică 2.133,33 lei/lună (Contractul se va încheia pe perioada 01.04.2020.-31.12.2020.)

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de administrare și întreținere a Sălii Cinematograf”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 17.03.2020. ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Oferta va trebui să conțină toate documentele cerute în caietul de sarcini.

Oferta de preț se va întocmește în lei fără TVA, și să cuprindă valoarea lunară pentru prestația efectuată.

Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 17.03.2020 ora 12:00.

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:16.03.2020. ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ulkei.zoltan@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV 1134377

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția Tehnică

Közbeszerzés típusa

#Épületkarbantartási munkálatok

Kiírás dátuma

2020. márc. 09.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2020. márc. 16. 14:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2020.03.09.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette