Helyi hivatalos közlöny

Prin prezenta se dorește achiziția de servicii pentru asigurarea funcționării neîtreruptă și între parametrii normali al sistemului informatic existent, precum și dezvoltarea acestuia.

Cod CPV; 72000000-5 – Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)

Valoare estimată: 32.000 lei fără T.V.A.

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele splicitate prin caietul de sarcini și care are costul total cel mai scăzut în lei fără T.V.A.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de asistență IT”, ofertă la anunțul publicitar nr. …… din 23.04.2019. A nu se deschide înainte de data 03.05.2019 ora 11,oo ” Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 03.05.2019 ora 12,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și va fi exprimată în lei fără T.V.A., respectiv cu T.V.A.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600

Nr. anunț pe SEAP: ADV1075214

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul patrimoniu și administrativ gospodăresc

Közbeszerzés típusa

#Számítógépes programok karbantartása

Kiírás dátuma

2019. ápr. 23.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. máj. 03. 11:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

CS_asistentaIT Letöltés

Frissítés dátuma:
2019.04.23.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette