Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 98513310-8 Servicii de asistență la domiciliu (Rev.2)

Descrierea contractului: Servicii de asistență la domiciliu a persoanelor bolnave, imobilizate cu caracteristici speciale stabilite prin lege.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 204.480 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de asistență la domiciliu”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 14.03.2022 ora 13:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 14.03.2022 ora 13:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini (însoțită cu documentele cerute). Propunerea financiară se va prezenta pentru serviciile enumerate în tabelul cu pachetul de bază din prezentul caiet de sarcini și va fi fermă și fixă pe toată durata derulării contractului și se depune în lei fără TVA.

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:14.03.2022 ora 12:00.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Directia de asistență socială

Közbeszerzés típusa

#Szociális szolgáltatások

Kiírás dátuma

2022. márc. 04.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2022. márc. 14. 12:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

Caiet de sarcini Letöltés

Frissítés dátuma:
2022.03.04.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette