Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV:794200000-4  Servicii de asistență la domiciliu (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Servicii de îngrijire personală care ajută persoanele dependente, ca urmare a pierderii autonomiei funcționale și au caracteristici specifice, pentru anul 2019.

 

Valoarea estimată(totală) fără TVA: 160.160 lei

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect “ Servicii de asistență la domiciliu”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 09.05.2019 ora 10:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 09.05.2019 ora 11:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru serviciile enumerate în tabelul cu pachetul de bază din caiet de sarcini, va fi exprimată în oră de îngrijirei, va fi stabilită în lei fără TVA și va fi fermă și fixă pe toată durata derulării contractului..

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:09.05.2019 ora 10:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau fulpesi.gyula@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1076141

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția de asistență socială

Közbeszerzés típusa

#Otthoni gondozási ellátás

Kiírás dátuma

2019. máj. 02.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. máj. 09. 10:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2019.05.02.

Következő:
Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette