Helyi hivatalos közlöny

Administrarea și întreținerea Sălii Multifuncționale situată în incinta bazei sportive conform caietului de sarcini atașat.

Propunerea tehnica și oferta financiară se depun în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de curatenie la complexul sportiv”, răspuns la anunț publicitar nr. ADV1067261 din 08.04.2019 A nu se deschide înainte de data 08.04.2019 ora 12,oo” Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor, care va avea loc la data de 08.04.2019 ora 14,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și va fi exprimată în lei fără T.V.A. și respectiv cu T.V.A.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul public de gospodărire a domeniului public și privat

Kiírás dátuma

2019. márc. 18.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. ápr. 08. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2019.04.03.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette