Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 90911200-8 Servicii de curățire al construcțiilor (Rev.2)

 

Descrierea contractului: În municipiul Odorheiu Secuiesc sunt 28 de stații de autobuze aferente transportului public local de călători prin curse regulate, confecționate din lemn și vopsite. Fiind situate de-a lungul arterelor principale, cu circulație intensă, datorită prafului depus, este necesar curățirea periodică a acestora.

 

Valoarea estimată(totală) fără TVA: 10.000 lei

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de curățire al stațiilor de autobuze”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 24.06.2019 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 24.06.2019 ora 15:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară trebuie întocmită cu preț separat pentru fiecare tip de stație de autobuz, respectiv pentru valoarea totală, exprimată în lei fără TVA.

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 24.06.2019 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ulkei.zoltan@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1086490

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul public de gospodărire a domeniului public și privat

Közbeszerzés típusa

#Tisztítási szolgáltatások

Kiírás dátuma

2019. jún. 17.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. jún. 24. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2019.06.17.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette