Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV:90733700-1 Servicii de monitorizare sau control al poluării apelor (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Servicii de monitorizare post-închidere a depozitului de deșeuri menajere din Municipiul Odorheiu Secuiesc.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 19.000 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de monitorizare sau controlul al poluării apelor”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 30.06.2021 ora 14:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 30.06.2021 ora 14:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune conform caietului de sarcini în lei fără TVA.

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 30.06.2020 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau ambrus.arnold@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1222183

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția Tehnică

Kiírás dátuma

2021. jún. 21.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2021. jún. 30. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2021.06.21.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette