Helyi hivatalos közlöny
Servicii de organizare a programului cultural legat de eveniment, cazarea și mesele servite pentru interpreți. servicii de scenotehnică și de sonorizare, servicii de decorare și servicii de promovare conform caietului de sarcini atașat. Condițiile caietului de sarcini sunt minimale.
Cod CPV: 79952100-3 – Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2) inclus în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016
Valoare estimată: 185.000 lei fără T.V.A.
Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.
Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect “Servicii de organizare a programelor culturale și serviciilor conexe cu ocazia evenimentului Zilele Udvarhely Napok”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1078421 din 14.05.2019. A nu se deschide înainte de data 24.05.2019 ora 12,oo ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 24.05.2019 ora 12,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și va fi exprimată în lei fără T.V.A. și cu T.V.A.
Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Biroul organizare, relații cu publicul și proiecte proprii

Közbeszerzés típusa

#Kulturális rendezvények szervezése

Kiírás dátuma

2019. máj. 14.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. máj. 24. 11:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

CS_ZileleUdvarhelyNapok Letöltés

Frissítés dátuma:
2019.05.14.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette