Helyi hivatalos közlöny

Servicii de organizare a programului Sărbătoarea tradițională a cositului și a fânului din Odorhei: promovarea evenimentului, amenajare cort pentru programele culturale, cazarea și mesele servite invitaților, conform caietului de sarcini atașat. Condițiile caietului de sarcini sunt minimale.

Cod CPV: 79952100-3 – Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2) inclus în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016.
Valoare estimată: 27.000 lei fără T.V.A.
Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect “Servicii de organizare a programelor culturale și serviciilor conexe”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1079478 din 16.05.2019. A nu se deschide înainte de data 27.05.2019 ora 15,oo ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 27.05.2019 ora 15,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și va fi exprimată în lei fără T.V.A. respectiv cu T.V.A.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Biroul organizare, relații cu publicul și proiecte proprii

Közbeszerzés típusa

#Kulturális rendezvények szervezése

Kiírás dátuma

2019. máj. 16.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. máj. 27. 12:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

CS_cosit_fan Letöltés

Frissítés dátuma:
2019.05.16.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette