+40 266 310 423

(Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság)

Székelyudvarhely a vírus ellen!

688270 igazolt fertőzött

17098 elhunyt

5549 igazolt eset Hargita megyében

688270 fertőzött / 618673 gyógyult / 17098 elhunyt /

Országos statisztika • Adatfrissítés: 2021.01.15. 13:20

Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 79952100-3  Servicii de organizare evenimente (Rev.2)

 

Descrierea contractului:  Serviciul pentru evenimente constă în serviciile legate de organizarea evenimentului Târg de Crăciun, pe Piața Márton Áron din Odorheiu Secuiesc, în perioada 15-24 decembrie 2019, conform caiet de sarcini.

 

Valoarea estimată(totală) fără TVA: 60.000 lei

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de organizare cu ocazia evenimentului Târgul de Crăciun 2019”, răspuns la anunț publicitar nr. ADV1121024 din 02.12.2019. A nu se deschide înainte de data 12.12.2019 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 12.12.2019 ora 12:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se va depune pentru valoare totală, exprimată în lei fără TVA.

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 12.12.2019 ora 10:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau kerekes.csilla@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1121024

 

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Biroul organizare, relații cu publicul și proiecte proprii

Közbeszerzés típusa

#Kulturális rendezvények szervezése

Kiírás dátuma

2019. dec. 02.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. dec. 12. 10:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2019.12.02.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette