Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 79952100-3 Servicii de organizare evenimente (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Servicii de organizare al programului cultural cu ocazia Zilelor “Szent István Napok” Odorheiu Secuiesc la data de 19-20 august 2020.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 43.500 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii de organizare evenimente culturale”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 06.08.2020 ora 9:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 06.08.2020 ora 9:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Ofertantul va elabora propunerea financiară și tehnică astfel încât acesta să furnizeze informațiile solicitate în caietul de sarcini cu privire la caracteristicile obiectului.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:05.08.2020 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau kerekes.csilla@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1160226

 

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Biroul organizare

Közbeszerzés típusa

#Kulturális rendezvények szervezése

Kiírás dátuma

2020. júl. 24.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2020. aug. 05. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2020.07.24.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette