Helyi hivatalos közlöny

Servicii de realizare și dezvoltare aplicație – de tip hartă pentru oameni cu dizabilități.

Cod CPV: 72212900-8 – Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
Valoare estimată: 85.000 lei fără T.V.A.
Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect “Servicii de realizare și dezvoltare aplicație”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1090798 din 08.07.2019. A nu se deschide înainte de data 18.07.2019 ora 14,oo ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 18.07.2019 ora 14,00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și va fi exprimată în lei fără T.V.A. conform caietului de sarcini.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Biroul organizare, relații cu publicul și proiecte proprii

Kiírás dátuma

2019. júl. 08.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. júl. 18. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2019.07.10.

Következő:
Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette