Helyi hivatalos közlöny

Servicii de reparare a automobilelor marca Dacia, Renault din dotarea Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Cod CPV: 50112100-4 – Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)
Valoare estimată: 20.800 lei fără T.V.A.
Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect “Servicii de reparare a automobilelor marca Dacia, Renault”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1085677 din 12.06.2019. A nu se deschide înainte de data 19.06.2019 ora 14,oo ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 19.06.2019 ora 14,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și va fi exprimată în lei fără T.V.A. conform caietului de sarcini.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul public de gospodărire a domeniului public și privat

Közbeszerzés típusa

#Javítási és karbantartási munkálatokkal kapcsolatos szolgáltatás

Kiírás dátuma

2019. jún. 12.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. jún. 19. 12:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

CS_reparatDacia Letöltés

Frissítés dátuma:
2019.06.12.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette