Helyi hivatalos közlöny

Servicii sociale care ajută copii cu handicap la îmbunătățirea stării de sănătate conform prevederilor Legii nr. 488/2006.

Cod CPV: 85312120-6 – Servicii prestate de centre de zi pentru copii si tineri cu handicap (Rev.2) – inclus în Anexa 2 la Legea nr. 98/2016.
Valoare estimată: 105.830 lei fără T.V.A.
Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect “Servicii sociale pentru copii cu handicap”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1078229 din 13.05.2019. A nu se deschide înainte de data 22.05.2019 ora 14,oo ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 22.05.2019 ora 14,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de servicii și va fi exprimată în lei fără T.V.A. conform caietului de sarcini.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția de asistență socială

Kiírás dátuma

2019. máj. 13.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. máj. 22. 12:00

Határidő lejárt

Letölthető dokumentumok:

CS_copii_handicap Letöltés

Frissítés dátuma:
2019.05.13.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette