Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 85312110-3 Servicii prestate de centre de zi pentru copii (Rev.2)

Descrierea contractului: Servicii sociale prestate de centre de zi pentru copii conform prevederilor Legii 292/2011 Legea asistenței sociale și Legii 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată,care ajută copii aflate în situații de dificultate cu probleme sociale și de educare, au caracteristici specifice.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 156.564 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii sociale prestate de centre de zi pentru copii ”, răspuns la anunț publicitar nr. ……..… din …………… A nu se deschide înainte de data 15.03.2022 ora 11:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 15.03.2022 ora 11:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini (însoțită cu documentele cerute). Propunerea financiară se va prezenta pentru serviciile enumerate în tabelul cu pachetul de bază din prezentul caiet de sarcini și va fi stabilită în lei fără TVA și va fi fermă și fixă pe toată durata derulării contractului.

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 14.03.2022 ora 15:00.

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Directia de asistenta sociala

Kiírás dátuma

2022. márc. 04.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2022. márc. 14. 15:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2022.03.04.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette