Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV: 45232100-3 Lucrări auxiliare pentru conducte din apă (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Lucrări de întreținere a instalației de apă, canalizare a cișmelelor și fântânilor arteziene..

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 21.000 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Serviciu de întreținere fântâni arteziene și cișmele din parcuri”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 10.05.2021 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 10.05.2021 ora 12:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Prezentarea propunerii financiare trebuie să fie elaborat astfel încât să cuprindă valoarea pentru prestația efectuată în lei fără TVA/lună.

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:07.05.2021 ora 10:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau toaso.imre@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1211007

 

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția tehnică

Közbeszerzés típusa

#Javítási és karbantartási munkálatokkal kapcsolatos szolgáltatás

Kiírás dátuma

2021. ápr. 28.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2021. máj. 07. 10:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2021.04.28.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette