Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV:77211400-6 Tăiere defrișare arbori (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Servicii de tăiere (defrișare) arbori periculoși de pe domeniul public și privat al Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Menționăm că valoarea estimată de 13.040 lei fără TVA este pentru anul în curs, pentru tăierea unui număr de cca 37 arbori pe parcursul anului 2021, cu posibilitatea de prelungire pentru perioada 01.01.2022-30.04.2022 în valoare de 6.520 lei fără TVA.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 13.040 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Tăiat defrișat arbori”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 22.06.2021 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 22.06.2021 ora 12:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se întocmește pentru trei categorii de arbori conform caiet de sarcini, exprimată în lei/arbore fără TVA.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 21.06.2021 ora 15:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau kelemen.klara@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul:  ADV1220557

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția tehnică

Közbeszerzés típusa

#Fák koronáinak metszése

Kiírás dátuma

2021. jún. 14.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2021. jún. 21. 15:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2021.06.14.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette