Helyi hivatalos közlöny

Dotarea a trei treceri de pietoni cu sistem inteligent de semnalizare și iluminat de suplimentar pentru creșterea siguranței circulației pietonilor.

Cod CPV: 34928500-3 – Echipament de iluminat stradal (Rev.2)
Valoare estimată: 81.000 lei fără T.V.A.
Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect “Trecere de pietoni cu sistem inteligent de semnalizare și iluminat”, ofertă la anunțul publicitar nr. ADV1093892 din 24.07.2019. A nu se deschide înainte de data 12.08.2019 ora 14,oo ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care se ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 12.08.2019 ora 14,oo. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât sa detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se depune pentru întreaga cantitate de produse și va fi exprimată în lei fără T.V.A.

Ofertele se transmit sau se depun personal la registratura Municipiului Odorheiu Secuiesc, p.ța Városháza nr. 5, jud. Harghita, cod poștal 535600.

ATENTIE !!! La data de 02.08.2019 caietul de sarcini initial publicat a fost completat cu două+una clarificări!

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Serviciul investiții și achiziții publice

Közbeszerzés típusa

#Közlekedési lámpa

Kiírás dátuma

2019. júl. 24.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2019. aug. 07. 12:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2019.08.02.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette