Helyi hivatalos közlöny
  1. 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

Municipiul Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Municipiul Odorheiu Secuiesc, Piaţa Városháza nr. 5, tel/fax: 0266/218.032, CUI 4367558, cod poștal 535600, județul Harghita, adresa e-mail: puskas.ildiko@udvarhely.ro, Puskás Ildikó-Irma.

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Spațiu cabinet medical, situat în municipiul Odorheiu Secuiesc, Intrarea Ghipeș nr. 4, judeţul Harghita, aparținând domeniului public al Municipiului Odorheiu Secuiesc, cu destinația de cabinet medical de familie, având 76,41 mp, înscris în C.F. nr. 51752-C1-U9 Odorheiu Secuiesc, nr. cadastral Top: 495/3/P/S.Concesionarea se face conform Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 138 din data de 30 mai 2024.

Spațiu cabinet medical nr. 6, situat în municipiul Odorheiu Secuiesc, strada Insulei nr. 1, judeţul Harghita, aparținând domeniului privat al Municipiului Odorheiu Secuiesc, cu destinația de cabinet medical de familie, având 37,29 mp, înscris în C.F. nr. 67229 Odorheiu Secuiesc, nr. cadastral 67229-C1. Concesionarea se face conform Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 139 din data de 30 mai 2024.

Spațiu cabinet medical nr. 8, situat în municipiul Odorheiu Secuiesc, strada Insulei nr. 1, judeţul Harghita, aparținând domeniului privat al Municipiului Odorheiu Secuiesc, cu destinația de cabinet medical de familie, având 37,29 mp, înscris în C.F. nr. 67229 Odorheiu Secuiesc, nr. cadastral 67229-C1. Concesionarea se face conform Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 140 din data de 30 mai 2024.

Spațiu cabinet medical nr. 9, situat în municipiul Odorheiu Secuiesc, strada Insulei nr. 1, județul Harghita, aparținând domeniului privat al Municipiului Odorheiu Secuiesc, cu destinația de cabinet medical de familie, având 37,29 mp, înscris în C.F. nr. 67229 Odorheiu Secuiesc, nr. cadastral 67229-C1. Concesionarea se face conform Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 141 din data de 30 mai 2024.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Municipiului Odorheiu Secuiesc, sau se poate solicita prin e-mail.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Biroul evidența și administrarea patrimoniului, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Piața Városháza nr. 5, judeţul Harghita.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

50 lei, se poate achita în contul de trezorerie RO30TREZ24A510103200101X deschis la Trezoreria Odorheiu Secuiesc, în cazul în care documentația a fost solicitată pe suport de hârtie, CUI Municipiul Odorheiu Secuiesc 4367558.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.07.2024, ora 12.00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 08.07.2024,  ora  12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Municipiului Odorheiu Secuiesc, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Piața Városháza nr. 5, judeţul Harghita.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

09.07.2024, ora 09.00 la sediul Municipiului Odorheiu Secuiesc.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunalul Harghita, cu sediul în Miercurea Ciuc, strada Szasz Endre nr. 6, cod postal 530132, judeţul Harghita, tel.: 0266-371616, fax. 0266-310145, email: tr-harghita-reg@just.ro.

 

Frissítés dátuma:
2024.06.14.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette