Helyi hivatalos közlöny

Pályázati felhívás civil szervezetek részére kulturális tevékenységek támogatására a 2019-as évre

1. A támogató intézmény megnevezése: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városháza tér
5. szám, telefon 0266-218145, fax 0266-218032.

2. Pályázhatnak: Székelyudvarhelyi fiókkal vagy munkaponttal rendelkező, a város területén kulturális
tevékenységet folytató, jogi személyként bejegyzett civil szervezetek.

3. Jogszabályok: A támogatás a 350/2005-ös számú, az általános érdekű nonprofit tevékenységekre kiutalt
közalapokból való vissza nem térítendő finanszírozási rendjéről szóló Törvény, és a 2019/82-es számú helyi
Tanácshatározat alapján történik.

4. Támogatott tevékenységek:
 Helyi, országos, nemzetközi kiállítások, előadások, rendezvények, hagyományos vásárok, alkotótáborok,
fesztiválok, hagyományok és népszokások, egyéb kapcsolódó tevékenységek
 Kulturális témájú előadások, konferenciák, szemináriumok, alkotótáborok, tevékenységek
 Székelyudvarhely népszerűsítését szolgáló írott kultura támogatása
 A kultúra népszerűsítése a virtuális térben
 A város jellegzetes hagyományos tevékenységeinek népszerűsítése

5. A 2019-es évre előirányzott keretösszeg: 250.000 lej.

6. A program futamideje: a 2019. június-december 15.

7. A pályázatok leadási módozata és határideje: A pályázatokat a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának iktatójába kell benyújtani, az útmutatóban leírtak alapján.

A leadás határideje 2019. május 17. 13.00 óra.

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a 2005/350 számú törvény 20. cikkelyének 2.
bekezdése alapján a pályázati kiválasztási procedúrát lerövidítette, hogy a helyi nonprofit szervezeteket támogatni
tudja a projektjeik megvalósításában.

8. A pályázati útmutató letölthető a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal honlapjáról (www.udvarhely.ro).
Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi Éva
E-mail cím: helyipalyazatok@udvarhely.ro

Frissítés dátuma:
2019.05.29.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette