Helyi hivatalos közlöny

Pályázati felhívás sportegyesületek részére sporttevékenységek támogatatása a 2019-as évre

1. A támogató intézmény megnevezése: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Városháza tér 5. szám, telefon 0266-218145, fax 0266-218032.

2. Pályázhatnak: Székelyudvarhelyen bejegyzett, jogi személynek számító sportegyesületek,
sportklubok, amelyek sportazonossági bizonyítvánnyal rendelkeznek.

3. Jogszabályok: A támogatás a 350/2005-ös számú, az általános érdekű nonprofit tevékenységekre
kiutalt közalapokból való vissza nem térítendő finanszírozási rendjéről szóló Törvény, a 664/2018-
as rendelet, amely a sportklubok és sportegyesületek támogatását szabályozza, a 69/2000-es
sporttörvény, sporttevékenységek pénzügyi szabályozását illető 1447/2007 sz. kormányhatározat,
illetve, és a 2019/ 83-os számú helyi Tanácshatározat alapján történik.

4. Támogatott tevékenységek: A versenysport kategóriában a leigazolt versenysportolók
felkészítését, ösztönzését, részvételét célzó tevékenységek helyi, megyei, országos vagy nemzetközi
sportrendezvényeken. Sportrendezvények szervezése, a tömegsport kategóriában a felkészítők,
versenyek, tömegsport rendezvények.

5. A 2019-es évre előirányzott keretösszeg: 890.000 lej.

6. A program futamideje: 2019. július-december 15.

7. A pályázatok leadási módozata és határideje: a pályázatokat a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának iktatójába kell benyújtani, az útmutatóban leírtak alapján.
A leadás határideje: 2019. május 17. 13.00 óra.
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a 2005/350 számú törvény 20.
cikkelyének 2. bekezdése alapján a pályázati kiválasztási procedúrát lerövidítette, hogy a helyi
nonprofit szervezeteket támogatni tudja a projektjeik megvalósításában.

8. A pályázati útmutató letölthető a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal honlapjáról
(www.udvarhely.ro).
Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi Éva, e-mail cím: helyipalyazatok@udvarhely.ro

Frissítés dátuma:
2019.05.29.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette