Helyi hivatalos közlöny

A Művelődési Ház vezetői tisztségének betöltése érdekében szervezett, nyilvános pályázati eljárás befejezését megelőzően – hiszen még jelenleg is tart a fellebbezési időszak –, a városháza fontosnak és szükségesnek tartja az alábbiakat közölni.

Az említett tisztség betöltése érdekében tartott eljárás során az egyik pályázó óvást nyújtott be, amelynek tartalmát jogilag megvizsgálva a következő döntés született:

  • A polgármesteri hivatal a szóban forgó esetben a közszférára vonatkozó törvényes feltételekkel készítette elő és terjesztette az önkormányzati testület elé határozattervezetként a Művelődési Ház vezetői tisztséget betöltő állás kritériumrendszert.
  • Sem a a tanácsosok, sem az érdekeltek/pályázók részéről nem érkezett kifogás az állás betöltéséhez szükséges feltételeket illetően a versenyvizsga időpontjáig.

A versenyvizsgát követően benyújtott óvásban leírtak alapján a városvezetés megvizsgálta annak megalapozottságát és megállapította, hogy a kulturális intézmények esetében a vezetői tisztségre pályázókra a törvény engedményt tartalmaz a pályázó végzettségét illetően.

A fentiek tekintetében a városvezetés úgy döntött, hogy az utólagos jogi viták és értelmezések elkerülése érdekében a Művelődési Ház vezetői pozíciójára vonatkozó versenyvizsgát meg kell ismételni, ezért újra meg fogjuk hirdetni a Művelődési Ház vezetői állását, figyelembe véve a kulturális intézmények vezetői tisztségére előírt – végzettségre vonatkozó – engedményeket.

Az eddigi jelentkezőkön kívül bárki más is jelentkezhet a versenyvizsgára, aki végzettség, tapasztalat alapján megfelel az immár enyhébb feltételekkel kiírandó vizsgára.

Ezt a döntést írásban közöltük az érintett felekkel is.

Frissítés dátuma:
2020.04.22.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette