Helyi hivatalos közlöny

59 napirendi pont szerepelt a székelyudvarhelyi önkormányzati testületmai, júliusi soros havi ülésének napirendjén. Szokásához híven Gálfi Árpád polgármester napirend előtti felszólalásában ismertette a fontosabb napirendi pontokat, illetve kiemelte: alig néhány nap maradt még a népszámlálás lezárásig, a városházán még működik az összeírópont, aki még nem szerepel a statisztikai adatokban, jelentkezzen itt. Tájékoztatta a jelenlévőket továbbá arról is, hogy a Bányai János Műszaki Szakközépiskolánál elkezdődtek a munkálatok, az ötödik közbeszerzési kiírásra jelentkezett egy kivitelező a csillagvizsgáló és a körülötte lévő zöldövezet rendbetételére, illetve a várnál is nagy erővel zajlik a régészeti feltárás az elnyert pályázati pénzből.

A Pro Urbe és a díszpolgári díjak átadásával kapcsolatos négy napirendi pontot visszavonta, hogy azt augusztus 18-án, dísztanácsülésen tárgyalja majd a testület.

A képviselők megszavazták a júniusi tanácsüléseken készült jegyzőkönyveket, a második negyedéves zárszámadást ezzel szemben egyik frakció sem támogatta szavazatával. Tíz személy kérvényezte az alacsony jövedelem alapján kérhető, területre és épületre igényelhető adókedvezményt, amelyet mindenik esetben jóváhagyott a testület. A mai ülésen a testület jóváhagyta a Városi Bölcsőde tanügyminisztériumi alárendeltségbe való átszervezését. Így a bölcsődénél marad a négy csoport, a város különböző napköziotthonjaiban működő tipegő csoportok pedig az adott napközikhez fognak tartozni.

Megszavazták továbbá az erdőalapból a faanyag kitermelését saját felhasználásra, illetve a mezei utak modernizálását célzó projekt technikai dokumentációját és a frissített mutatókat. Így mintegy 16 kilométer út fog megújulni a Cserehát és a Cekend-tető között.

A megállapodás szerint a város az idei esztendőre 330 ezer lej bérleti díjat kell fizessen a református egyháznak, az ingatlanjában működő iskola miatt. A mai ülésen elfogadott határozattervezet alapján a város rendezni tudja a Gyepes bejáratban lévő, jelenleg családorvosi rendelőként működő ingatlanjának helyzetét. Magánszemélyek területleadásáait, a templom utcai gázhálózat bővítését, valamint egy Malom utcai terület részleges urbanisztikai tervét is elfogadták a tanácsosok.

Döntöttek a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulásnak fizetendő 34257 lejes tagsági díjról, a Hargita Víz Egyesület számára fizetendő 37741 lejes tagsági díjbefizetéséről, valamint a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás számára fizetendő 20277,10 lejes tagsági díj befizetéséről. A műszaki igazgatóság beterjesztette a két éves hóeltakarítási szerződés megkötéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányt, szabályzatot, feladatkönyvet és keretmegállapodási mintát. A taxitársaságok kérésére kiigazította a testület a díjszabást. Eszerint ÁFA nélkül 4,54 lej lehet a maximális nappali és 6,81 lej, szintén ÁFA nélkül, a maximális éjszakai díjszabás. Döntöttek továbbá 34 csereháti ifjúsági lakás eladásáról, valamint három esetben, a vevő kérésére, módósították a megvásárlás módozatát.

Frissítés dátuma:
2022.07.28.

Következő:
Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette