Helyi hivatalos közlöny

19 napirendi ponttal hívta össze városunk polgármestere, Gálfi Árpád a mai soros tanácsülést. Mivel a korábbi ülésvezető szintén három hónapos megbiatása lejárt, ezért az ülés elején a következő három hónapra Ölvedi Zsoltot választotta a testület az ülések vezetésére.

Első napirendi pontként a decemberi tanácsülések jegyzőkönyveit fogadta el a képviselőtestület. Következett a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város tavalyi negyedik negyedévi költségvetésének zárszámadása. Mivel a tavaly elfogadott adókat és illetékeket megállapító határozat elfogadását követő napon változott az országos törvény, ezért azt a határozatot ma módosítania kellett a testületnek. A változás azokat a természetes személyeket érinti, akiknek az ingatlanjában gazdasági tevékenység is zajlik. Ha az érintett személyek nem nyilatkoznak a gazdasági tevékenységnek helyt adó ingatlanrész felületéről, akkor 0,3-as szorzóval számolják az adót.

Elfogadta a testület a Haáz Rezső Múzeum szolgáltatásaiért fizetendő díjak értékeinek emelését: tíz lejjel növelte a testület a régészeti feltárások és adatfeldolgozások órabéreit. Szintén jóváhagyta a képviselőtestület az város tanintézményeinek, iskoláinak hálózatát.

A csereháti ifjúsági lakásoknál egy egyszóbás és két kétszobás lakás átadási névjegyzékét szavazták meg. Jóváhagyták továbbá a szociális lakások bérleti jogának feltételrendszerét. Szintén átment a város területén zajló rovarirtás, fertőtlenítés közszolgáltatások megszervezési és lebonyolítási szabályzata, az erre készült hatástanulmány és a feladatfüzet. Emelkedett a szeméttárolás díja. Noha ennek kifizetését a szolgáltató vállalta, s így a lakossági ár nem emelkedik, az önkormányzati testület el kellett hogy fogadja az erről szóló határozattervezetet.

Egy állami tulajdonban lévő területet magántulajdonná minősítettek, illetve a város magántulajdonában lévő két területet árverésre bocsájtanak. Jóváhagyták a városi oltóközpontok épületeinek rendeltetéseinek megváltoztatását. Elektromos vezeték és csatornahálózat elhelyezése számára biztosít a város rájárást a szolgáltatóknak a közterületre a következő időszakban. A Caritasszal közösen megnyert pályázatban a város 5%-os önrészt vállalt. Decemberben írta alá a szerződást a Caritas, akkor vált véglegessé az önrész értéke: 112.000 lejt fizet a város a Budvár Szociális Központ felújítására.

Frissítette a testület a hőszigeteléseket érintő pályázatok költségeit. Ugyanez történt a csereháti területrendezést érintő pályázat esetében is. Végül a testület megszavazta a város tanintézményei számára táblagépek és elektronikus eszközök vásárlására vonatkozó határozattervezetét is.

A különféléknél Szilágyi István gazdasági igazgató ismertette a Számvevőszék 2015-re vonatkozó károk behajtásának állapotának bemutatását. Minden tételt sikerült behajtani, kivételt 2418 lej képez, amelyet jogtalanul felvett fűtéstámogatásokra fizetett ki a város. Végül az Urbana Rt. 2019-es pénzügyi beszámolójával kapcsolatos előzetes kereset részleteit ismertette Venczel Attila főjegyző.

 

Frissítés dátuma:
2021.01.28.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette