Helyi hivatalos közlöny

Tizenhét napirendi pont szerepelt a mai, júniusi soros havi tanácsülés összehívóján. Rögtön a tanácskozás elején kiegészült a lista a különfélékkel. Napirend előtti felszólalásában Gálfi Árpád polgármester hangsúlyozta, hogy több fontos kérdésben kell döntenie a testületnek.

Jegyzői minőségében Venczel Attila megállapította, hogy a testület döntésképes, hiszen a 18 képviselőből 17-en jelen voltak az ülésen, hiánzott Bindea Daniel. Miután elfogadták a múlt havi rendes tanácsülés jegyzőkönyvét, Czika Edith, bizonyos adókedvezmények odaítéléséről szóló határozattervezetet hozott a testület elé. Összesen kilenc olyan személy élt a lehetőséggel, akik a bruttó minimálbér alatti jövedelmből, vagy munkanélküli segélyből élnek. Egy személy időközben elhunyt, a további nyolc kérelmet jóváhagyta a testület.

A képviselők szintén elfogadták a Tomcsa Sándor Színház tisztségi jegyzékének módosítását, valamint a köztéri emlékművek elhelyezésénbek véleményezésére létrehozandó vegyes bizottság megalakulását. A megalakulás célja, hogy művészileg és térrendezés szempontjából is szép munkák kerüljenek a város köztereire. Ezen az ülésen napirendre kerültek az idei költségvetésből finanszírozandó sportpályázatok. A mai ülésen született döntés értelmében ezek visszakerülnek a bizottság asztalára, hogy a lehető legrövidebb időn belül egy rendkívüli tanácsülésen dönthessen a testület a támogatások odaítéléséről.

A mai testületi döntéssel Székelyudvarhely csatlakozott a Hargita Közösségi Fejlesztési Társuláshoz. Ezzel lehetőség lesz a térség újabb fronton történő turisztikai promoválásához országos és nemzetközi szinten egyaránt. Jóváhagyta a testület továbbá a Csereháton épülő új ifjúsági lakások közműhálózatokhoz való csatlakoztatásához, valamint a területrendezéshez, parkolóhelyek kialakításához szükséges költségeket, amelyeket a város vállalt a beruházás esetében.

Szintén jóváhagyták ma a Harvíznél az elmúlt évben összegyűlt fejlesztési alap felhasználását. A vízdíj 30%-ból befolyt összegből, amely meghaladja a 400.000 lejt meghibásodást kijelző és szintmérő berendezéseket szerelnek fel a város különböző pontjain a víz és szennyvízátemelő pompaházaknál, felújítják a nyersvíz kivevő állomásnál a 150 KW-os pompákat, felújítják az elektromos hálózatot és a vezérlőegységet, a víztisztító állomásnál a bejövő nyersvízre zavarosságmérő műszert szerelnek, illetve a derítőállomáson pompákat cserélnek és megépítik a homok kiszűrőt.

A székelyudvarhelyi közszállítás folytonosságának a biztosítása érdekében  terjesztette be a hivatal a szolgáltaás közbeszerzési dokumentációját, amelyet szintén elfogadott a testület.

Módosult a mai tanácsülésen hozott döntés értelmében a szemétszállítási és szeméttárolási díj. 2019 októberében volt legutóbb díjemelés. Az akkori 30 lejes körkörös gazdasági hozzájárulás minden tonna szemét után, 2020 januárjától 80 lejre emelkedett országosan. Ez 670 ezer lej költséget jelentett a cég számára 13,4 ezer tonna lerakott szemét után. A szelektív gyűjtéssel ebben az időszakban 9%-ról 2020-ra 16,5%-ra nőtt, de a lerakóba még mindig nagyon sok szemét jut. Természetes személyeknél 9,87 lejről 11,45 lejre nő, jogi személyeknél 115,11-ről 131,30 lejre nő a szeméttdíj.

A Móricz Zsigmond utcában, a Kadicsfalvi úton szavazták meg közérdekű gázvezeték elhelyezését, a Kuvar utcában vízvezeték bővítéséhez járult hozzá a testület. A Haáz Rezső utcában egy közel 6000 négyzetméteres terület került át a város magánvagyonába. Egy Termés utcai lakos utca kiépítése érdekében adott le 32 négyzetméternyi területet. A testület megszavazta egy köztulajdonban lévő terület koncesszióba adását egy műfüves sportpálya megépítése érdekében.

A különféléknél Kovács Imre, máréfalvi polgármester kéri a várost, hogy legyen partner a cekendi részen a faluba befolyó esővíz elvezetésének megoldásában. Szó esett a játszótéri homokozók tisztántartásáról, illetve Godra Zsolt részleteiben tárgyalta a sportpályázatok körüli helyzetet, kiemelve, hogy Benedek Árpád Csaba önkormányzati képviselő, a Hargita Megyei Kézilabda Szövetség elnöke korábban a Szejke támogatását, most pedig a városi női kézilabda klub támogatását hátráltatja egy jogi vitával.

Szintén a különféléknél ismertette Major Sándor annak a beadványnak a tartalmát, amelyben az egyházi képviselők egy része kéri, hogy tegyék át a vasárnapi autópiacot szombatra.

Frissítés dátuma:
2021.06.25.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette