Helyi hivatalos közlöny

Két napirendi pont visszavonásával összesen 24 ponttal fogadta el az önkormányzati testület a mai ülés napirendjét. A szeptemberi tanácsülés alkalmával szerkesztett jegyzőkönyv elfogadását követően a város költségvetésének kiigazításáról szavazott a testület. A speciális oktatásban részesülő gyermekekkel foglalkozó intézmények költségvetése egészült ki: a Ficánka Napköziotthon 22000, a Tompa László iskola pedig 47000 lejt kapott.

Jóváhagyta a testület továbbá a faanyag értékesítéséről szóló rendelkezéseket is. Az önkormányzat egy 2085 négyzetméteres terület megvásárlásáról  és felértékeléséről szóló jelentését, valamint a területtulajdonossal történt megegyezés jegyzőkönyvét fogadta el a képviselő testület. Ezen a területen újabb ifjúsági lakások építését tervezzük. Folyamatban van továbbá ugyanitt egy 2055 négyzetméteres terület megvásárlásának lebonyolítása is.

A mai ülést a Backamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium kórusának ünnepi éneklése szakította félbe.

Több szociális és egy ifjúsági lakásba költözhetnek be a soron következő jogosultak. A Cekend sétány 4. szám alatt található üres bérlakás, a Tábor utca 3/B szám alatt található üres bérlakások, valamint egy csereháti ifjúsági lakás átadási névjegyzékét fogadták ma el. Az alpolgármester felhívta az érintettek figyelmét, hogy amennyiben valaki lakást örököl, akkor automatikusan elveszti a jogát, hogy ifjúsági vagy szociális lakásban lakjon. Ezt csak azért mondta el, mert több család esetében fény derült hasonló esetre, így a közeljövőben újabb lakások üresednek meg a Csereháton.

Megszavazták ugyanakkor a lengyelországi Jaslo városával való testvérvárosi kapcsolat kialakításához szükséges együttműködési szerződés jóváhagyását. A lengyel település korábban már megszavazta a Székelyudvarhellyel történő kapcsolat kialakításáról szóló szándékukat.

A tanácskozás végén az önkormányzati testület egyöntetűen megszavazta az idei Pro Urbe díjra jelölt személyekre tett javaslatokat. Ma délután 6 órakor a városháza Szent István termében tartjuk az ünnepi díjazást. Pro Urbe díjban részesül Biró G. Albert, Pál Dénes, Zepeczaner Jenő, post mortem Pro Urbe díjban pedig Balázs Piroska és Dr. Szentannai Dénes. Szeretettel várjuk az érdeklődőket a ma délutáni eseményre!

Frissítés dátuma:
2019.12.19.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette