Helyi hivatalos közlöny

Szinte egy óra késéssel kezdődött a ma reggeli rendes havi tanácsülés, hiszen a keddi szakbizottsági ülések során a tanácsosok egy részének idő előtt történő távozása miatt több határozattervezet szakvéleményezésére a mai ülést megelőzően kellett sort keríteni.

A mai ülést ismét Orbán Árpád alpolgármester vezette. Az ülésen napirend előtti felszólalásában Gálfi Árpád polgármester ismertette a mai tanácsülés napirendi pontjainak részleteit.

Az ülés elején Benedek Árpád Csaba visszavonta az általa előterjesztett napirendi pontot, amely a Városi Kórház vezetőtanácsába kinevezendő képviselők megválasztásáról szólt volna. Az előterjesztett napirend még egy ponton módosult: a polgármester visszavonta az Urbana Rt. vezetőtanácsába történő kinevezésekről szóló tervezetet. Simó Árpád múlt havi tanácsosi kinevezése miatt egy kiegészítő javaslat is érkezett, amely az új tag szakbizottsági kinevezéséről szól.

Így a júniusi rendes havi tanácsülés végül 24 napirendi pont megtárgyalásával kezdődött.

Első napirendi pontként a múlt havi tanácsülés jegyzőkönyveit kellett elfogadja a testület. A határozattervezet anyagaival kapcsolatban több tanácsosnak volt észrevétele. A javasolt módosításokkal együtt a testület elfogadta a múlt havi tanácsülés jegyzőkönyveit.

Második napirendi pontként az Urbana Rt. alapító okiratának jóváhagyása szerepelt az ülés összehívójában. A képviselők elé terjesztett tervezet több jogi kérdést tisztáz, illetve a jövőbeni jogi döntéseket is nagymértékben egyszerűsíti. Ez a határozat Venczel Attila főjegyző szerint nagy lépést jelent a részvénytársaság körüli kérdések tisztázása felé. Az előterjesztett határozattervezetet az önkormányzati képviselők elfogadták.

Szintén az Urbana Rt.-vel kapcsolatos a következő napirendi pont, amely a vállalat idei évre vonatkozó költségvetésének elfogadásáról szól. A testület jelenlévő tagjai támogatták a tervezetet.

Nagyszerű kezdeményezés a július 30-án felavantandó Erdély útja projekt megvalósulása, amelyhez a mai támogatást követően városunk is csatlakozott. A Via Transilvanica több mint ezer km hosszú gyalogút, amely egész Erdélyt átszövi, és azt bejárva megismerhetővé teszi ennek a régiónak a megismerését. A Tășuleasa Social Egyesület projektjéhez való csatlakozást a testület minden jelenlévő tagja támogatta.

Hasonló napirendi pont következett: a Mária út vízszintes szakaszának megvalósulása érdekében létrejött projekthez kíván csatlakozni Székelyudvarhely. A Mariazellből induló úthoz való csatlakozást szintén támogatták.

A következőkben a Városi Bölcsőde szolgáltatásai díjának meghatározásáról szavaztak. Az egy gyerekre számított költség 380, 05 lej.

Idén ismét lehetősége volt a román állam által elismert egyházak számára pályázat formájában támogatást igényelni a várostól. Az erre vonatkozó tervezetet a testület egyhangúlag támogatta.

Kilencedik napirendi pontként a Szejke Sportegyesületbe új képviselőt kellett kinevezzen a testület a korábbi képviselő lemondását követően. A beérkezett javaslatok alapján Buzogány Attilát javasolják erre a pozícióra. Az önkormányzati testület támogatta a határozattervezetet.

Következett a vissza nem térítendő sporttevékenységek támogatására vonatkozó pályázatát. Az 1,4 millió lejes keretre 13 pályázótól érkezett be 13 kérelem. A bizottsági döntésen jóváhagyott összegeket kellett ma elfogadja a képviselőtestület. Hosszas vitát követően végül a testület 12 szavazattal, egy tartózkodással és 6 hiányzóval elfogadta az előterjesztést.

A következőkben állami tulajdonban lévő területek magánterületekké minősítéséről szavaztott az önkormányzati testület egy Kós Károly utcai ingatlan esetében. A testület minden jelenlévő tagja támogatta a határozattervezetet.

A februári széltörések és a kiszáradt fákból rendelkezésre álló fa árverésen történő eladásának értékesítési árát kellett meghatározza ma a testület. a mezőgazdasági osztály tervezetét a testület elfogadta.

Az ifjúsági lakások igénylőinek új elsőbbségi névsorát tárgyalta a testület. A pontozás alapján elkészült listát a képviselők jóváhagyták.

A taxitársaságok kérvényezték a szállítási díj növelését az önkormányzattól, amelyet a szakbizottság módosító javaslatként 3,10 lejben (Áfa-mentes ár) állapított meg (az eredeti 3,36 lejes kéréshez képest). 15 testületi tag jóváhagyásával a tervezetet elfogadták.

Több egyesületnek fizetendő tagsági díj jóváhagyásáról szavaztak a következőkben az önkormányzati képviselők. A Harvíz Egyesületnek, a Romániai Megyei Jogú Városok Egyesületének, valamint a Romániai Energia Városok Egyesülete részére fizetendő összegeket.

A Függetlenség utcában található tömbház szigetelésének gazdasági és technikai mutatóinak jóváhagyását vitatta meg a testület. A 10. szám alatt található toronyblokk szigetelése függ a többi (Eminescu, Építők) utcai tömbházak szigetelésétől. A munkálatot egyben tudja kezelni a városháza, emiatt indokolt az árnövekedés, és így teljes egészében meg tud valósulni a pályázat. A toronyblokk kivitelezésére négyszeri kiírást követően sem jelentkezett kivitelező cég, ez is, valamint az előre számolt túl alacsony ár is indokolja az új számítás jóváhagyását.

Ugyancsak gazdasági és műszaki dokumentáció jóváhagyása volt a következő napirendi pont: az Orbán Balázs tornaterem építésének folytatásához szükséges ez a kiigazítás. A fejlesztési igazgatóság indoklásában hangsúlyozta, hogy ez az emelés a beruházás befejezéséhez szükséges. A tervezetet elfogadták, így a jövő évi átadáshoz közelebb került a város.

Ráárási és szolgalmi jogokról szavazott a továbbiakban a testület: elektromos vezeték elhelyezéséhez kérték ezt az önkormányzati képviselők támogatását.

A Zöldliget lakóparkhoz vezető út elkészítéséhez 544 négyzetméternyi, illetve ugyanitt egy 117 négyzetméteres területről mondanak le a tulajdonosok a város javára. A támogatást követően ismét jogi szolgáltatás igénybe vételéhez kér jóváhagyást a polgármester. A testület fegyelmezetlensége miatt vita alakult ki, ezért a polgármester visszavonta a tervezetet azzal a megjegyzéssel, hogy azt a következő ülésre ismét beterjeszti.

A Bethlen zónában egy övezeti rendezési tervet terjesztett elő a városháza urbanisztikai osztályának vezetője. Utolsó napirendi ponként Simó Árpád tanácsos úr szakbizottsági kinevezéséről döntött a testület.

 

 

Frissítés dátuma:
2020.06.25.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette