Helyi hivatalos közlöny

Tizennégy napirendi ponttal hívta össze Székelyudvarhely polgármestere az áprilisi rendes havi tanácsülést. A mai tanácsülésről igazoltan hiányzott  Mike Levente. Az ülésen Gálfi Árpád polgármester sem vett részt, hiszen Csíkszeredába kellett utazzon a városban felmerült afrikai sertéspestis-gyanú miatt szervezett hatósági értekezletre.

Az ülés a napirend előtti felszólalásokkal kezdődött, ezt követően a napirendet kiegészítették a különfélékkel. Az új napirendet az ülés elején a testület egyhangúlag elfogadta.

Az első napirendi pont a város költségvetésének módosítására vonatkozott. 182.000 lejt kapott a Városi Kórház támogatásból, illetve 200.000 lejt csoportosít át a polgármesteri hivatal a polgárvédelmi fejezetre a járvánnyal kapcsolatos további intézkedések fedezésére. További 260.000 lejt kapott a város a jövedelmi adóból és az ÁFÁ-ból való visszaosztásból, amelyből 175.000 lejt a kórház számára utalna a város: 40.000 lejt a mentőautók fertőtlenítését szolgáló speciális, ózonos eszköz beszerzésére, 135.000 lejt pedig egy beruházási tétel önrészére. További 85.000 lejt a költségvetés polgárvédelmi fejezetére szán a város. A tervezetet elfogadta a testület.

Második napirendi pontként a város 2019-es évet lezáró zárszámadása illetve különböző jelentések elfogadása került megvitatásra. Az RMDSZ-es testület tartózkodása miatt ez a tervezet nem ment át. A 2020-as év első negyedévi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról való szavazás volt a következő napirendi pont. Ehhez is minimum tíz jóváhagyó szavazat volt szükséges. A tervezetet a testület 15 szavazattal elfogadta.

A következő napirendi pont a helyi adók és illetékek alapszintjének aktualizálása volt. Minden év aprilis 30-ig módosítani kell az éves inflacióval bizonyos adók és illetékek alapját képező alapösszegeket. A prefektusi hivatal átiratában nyomatékosította, hogy ezt a döntést kötelező módon meg kell hozni. A 2019-es év inflációs rátája 3,8%-os emelést jelent a jövő évi adók és illetékek kiszámolására vonatkozóan. Két hiányzó képviselő, két tartózkodás és 14 támogató szavazattal elfogadta a tervezetet.

A nehéz helyzetbe került családok számára nyújtandó gyorssegélyről, ennek folyósítási kritériumairól szólt a következő határozattervezet. Ezt a támogatást a város költségvetésének gyorssegélyre létrehozott alapjából finanszírozza a város. A koronavírus -járvány miatt a munkahelyek elvesztése, a munkaviszony felfüggesztése több család számára komoly anyagi nehézségeket okoz. A határozattervezet a teljesen jövedelem nélkül maradt családok, a részben jövedelem nélkül maradt családok számára, azon többgyermekes családok esetében, ahol jelentősen csökkent a jövedelem, valamint a nehéz helyzetbe került egyszülős családok számára nyújtana támogatást. A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.

A szociális szolgáltatások szerződéseit kellett jóváhagyja a testület a következő napirendi pont tárgyalásakor. A határozatot a testület egyöntetűen elfogadta.

Az mezőgazdasági nyilvántartás kizárólagos elektronikus vezetésének elindításáról terjesztett elő tervezetet a hivatal mezőgazdasági osztálya. A költséghatékony megoldás bevezetését a testület minden jelenlévő tagja támogatta. Szintén a mezőgazdasági osztály terjesztette elő az egyes állami tulajdont képező területek magánszemélyek tulajdonává minősítéséről szóló tervezetet. Több ház épült a hetvenes években az állam tulajdonában lévő területre, amelyekre  használati joggal rendelkeznek a tulajdonosok. Kérvényezni lehet ezeknek a területeknek a magántulajdonba helyezését. Egy magánszemély ilyen irányú kérelmét a testület elfogadta.

A következő három napirendi pont a gázvezeték bővítéséhez biztosít rájárást a város tulajdonában lévő közterületekre (a Móricz Zsigmond utca, Szentjános és Napraforgó utca és a Lejtő utca érintett). Mindhárom kérést támogatta a testület.

A tizenkettedik napirendi pont a helyi pályázatok elbírálásának felfüggesztését terjesztette elő, amely felfüggesztést a szükségállapot idejére javasolja az illetékes iroda. Fontos indok a lépés mellett, hogy a pályázatokra jóváhagyott összegek ne maradjanak bent el nem költött összegként a költségvetésben úgy, hogy azokat nem lehet átcsoportosítani a későbbiekben. A profi sportra előirányzott 1.400.000 lejes keret például a sportegyesületekkel történő szerződéskötést követően ugyanis már nem csoportosítható át, de a jelenlegi körülmények között teljesen bizonytalan ezeknek az összegeknek az odaítélése olyan programokra, amelyek megszervezése a jelenlegi helyzetre való tekintettel bizonytalan, és így ez az összeg előre láthatóan el nem költött összeg marad. A módosító javaslattal, amely szerint az egyházak és a sportegyesületek esetében nem fogadják el a felfüggesztést a testület 12 szavazattal fogadta el.

Utolsó előtti napirendi pontként a Művelődési Ház menedzseri állásának meghirdetéséről szóló tervezetet tárgyalták az önkormányzati képviselők, amelyet el is fogadtak.

Az Udvarhely Média Kft. ügyében történő ügyvédfogadásról terjesztett elő tervezetet Gálfi Árpád polgármester annak érdekében, hogy az ügy elévülése előtt legyen lehetőség a szükséges lépéseket megtenni a várost ért anyagi kár megtérítése érdekében. Ebben a kérdésben öt közvetlenül érintett tanácsos is részt vett a mai ülésen, akik közül senki sem vett részt a döntéshozatali eljárásban. Az ügyvédfogadást a testület, az RMDSZ-es tagjainak tartózkodása mellett, elutasította.

A különféléknél a kórház vezetőtanácsában történt változásokról tárgyalt a testület. A városháza pénztárának nyitva tartására is vonatkozott egy képviselői kérdés. Válaszként elhangzott, hogy a pénztár hétfőtől, május 4-től nyitva fog tartani. Így hétfőtől csütörtökig naponta 9-től 13 óráig tart majd nyitva a pénztár. A bejutáshoz mindenkinek kötelező lesz átmenni a városháza udvarán felállított szűrősátron. A városi karanténközponttal kapcsolatban is voltak kérdések, amelyre a választ részben a mai ülésen megválaszolta, részben pedig levélben küldi el a városi válságstáb vezetője, Jakab Attila. Az ülés végén ugyanakkor Venczel Attila jegyző bejelentette, hogy várhatóan májusban sor kerül majd egy rendkívüli tanácsülésre, amelynek előkészítése már elkezdődött.

Frissítés dátuma:
2020.05.18.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette