Helyi hivatalos közlöny

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel a márciusi rendes havi tanácsülést online felületen tartotta a székelyudvarhelyi önkormányzati testület.

Az előterjesztésen szereplő napirenden több mint harminc napirendi pont szerepelt. Elsőként az online ülésezés szabályzatát fogadta el a testület, majd a Szarvas Zsuzsanna tanácsos lemondására bólintottak rá.

A következő napirendi pont a városi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztés volt. A Megyei Tanácstól múlt pénteken kapott 200000 lejt vette be a költségvetésbe a testület. A kórházzal történt konzultációt követően a határozattervezet pontosan tartalmazza a beszerzendő eszközök listáját és árát. Mindenik eszközvásárlás a koronavírus-járvány leküzdéséért folytatott harcot hívatott segíteni. Ennél a napirendi pontnál Gálfi Árpád polgármester megjegyezte, hogy a teljes összeget a kórház eszközbeszerzésére fordítja a város. Kiemelte ugyanakkor, hogy követendő példa lehetne Gyergyószék, ahol a gyergyószentmiklósi kórház számára ajánlotta fel a Megyei Tanácstól kapott támogatást mindenik gyergyószéki település önkormányzata. Udvarhelyszék is hasonlóan kellene eljárjon a jövőben.

Emellett a polgármesteri hivatal az idénre tervezett rendezvények korábban jóváhagyott költségvetését, összesen 400000 lejt csoportosított át szintén koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet leküzdésére.

Egyöntetűen támogatta a költségvetés-kiegészítést a testület, csakúgy mint a székelyudvarhelyi helyi rendőrség szerkezeti felépítésének és tisztségi jegyzékének módosítását.

Az adóosztály által beterjesztett összes adókedvezmény-kérést szintén jóváhagyta a testület minden tagja. A Városi Könyvtár épületének egy részére (amelyben a könyvtár működik) két magánszemély részesült a kedvezményben 3479 lej értékben. Szintén kedvezményben részesült a Szent Pió Egyesület 17347 lej értékben. Az egyesület egyébként nagy részt vállal a város és a kórház koronavírus-járvány elleni harcában is. A Székelyudvahelyért Alapítvány 3795 lejes, a Dr. Palló Imre Alapítvány 3889 lejes adókedvezményben részesül a mai támogató szavazatok által.

A hibrid gépjárművek tulajdonosai 95%-os adókedvezményben részesülhetnek. A mai ülésen az RDE egy gépjárművére kapta meg a kedvezményt.

A városi szociális szolgáltatásainak finanszírozását jóváhagyó tervezetet is a testület elé terjesztette a polgármesteri hivatal. A kiszerződött szolgáltatásokra liciten jelentkezhettek a szolgáltatók. Így az otthongondozás és a hajléktalanszálló működtetését nyerték el a jelentkezők. A tavalyi évhez képest nem történik változás, mindkét szolgáltatást ugyanazok a szervezetek fogják működtetni. Az otthongondozás a Caritas és a Diakónia, a hajléktalanszállót pedig a Híd az égen Egyesületműködteti ebben az évben.

Hat tervezet a lakóházak alatti, jelenleg állami tulajdonban lévő területek helyzetét kívánta rendezni, hogy azok mihamarabb átkerülhessenek a tulajdonosok nevére. Mindeniket támogatta a testület.

A sikaszói részen a villanyhálózat alatti részt ki kell takarítani a városi tulajdonban lévő erdőrészen. Itt megtörtény a bélyegzés, a fa értékesítésének kiinduló ára 135 illetve 105 lej. A tervezetet elfogadák a képviselők.

Több utcában bővítés céljából bizonyos telekrészek köztulajdonnő minősítéséről is szavazott ma a testület. A Cinege utcában, a Csalóka utcában és a Móricz Zsigmond utcában támogatta a testület, a Szemlér Ferenc utcában pedig nem. Ez utóbbi egy későbbi tanácsülésen újra a testület elé kerül majd.

A gázvállalatnak vezetékcsere miatt használatba ad a város több utcában közterületet. A testület egyhangúlag támogatta a tervezeteket.

A Szociális Akciócsoport számára fizetendő tagsági díjról is szavazott a testület, jóváhagyva a tervezetet. Ugyanígy jártak el a képviselők a Harghita Business Center Fejlesztési Társulás tagsági díjával is.

Egy újabb rendezési tervet szintén jóváhagytak ma a tanácsosok. A határozattervezet egy Templom utcai lakópark terveit szavazta meg.

Ülésvezetőként Orbán Árpád mandátuma ma lejárt, a következő kéthónapos időszakra szintén őt javasolta a testület, amelyet mindenki támogatott.

A különféléknél Benedek Árpád Csaba kiszállítással foglalkozó cégek kérdéseit tisztázták: a kiszállításra az esti kijárási tilalom kezdeti időpontja, az este 10 óra érvényes. Bíró Edit a jelenleg kötelező nyilakozatokkal kapcsolatos tudnivalókra kérdezett rá. A polgármesteri hivatal ügyeletes száma 0744-420918, amelyet bárki hívhat az igazolásokkal kapcsolatosan és szociális kérdések miatt is.

A polgármesteri hivatal és az alintézmények esetében az esetleges elbocsátások kerültek terítékre. Arros Orsolya kérdésére a jegyző és a polgármester határozottan cáfolta ezt, hangsúlyozva, hogy elbocsátásról egyetlen alkalmazott esetében sincs szó. A hivatal minden esetben más, elsősorban az online munkavégzés lehetőségeinek megteremtésén dolgozott, hogy mindenki otthonról láthassa el feladatait.

Hajdó Csaba kiemelte, hogy a városháza szakszerűen és jól reagált a válsághelyzetre, és a város lakói is értik, hogy a jelenlegi helyzetben az otthonmaradás a legjobb védekezés, ezzel a reakcióval tudja mindenki a legjobban segíteni a Városi Kórház orvosainak is a munkáját.

A jegyző kiemelte, hogy továbbra is jelentkezhetnek azok a 65 évnél idősebbek, akiknek nincs segítségük, vagy más is jelezheti, ha a szomszédban, ismerősi körben ismer olyan időseket, akiknek segítségre van szükségük. Ilyen esetben szintén a 0744-420918-es telefonszámot kell tárcsázni. Interneten pedig ezen a felületen is lehet jelezni a városi önkéntes csoportnak, ha valaki segítségre szorul: https://segitunk.online.

Frissítés dátuma:
2020.03.26.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette